Usługi typu Family Office świadczone są przez ponad pięć tysięcy firm i instytucji finansowych działających na całym świecie. Zamożni klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę ich kapitału: zarządzenie, inwestowanie, doradztwo podatkowa i prawne, a także międzypokoleniowy transfer majątku. Inwestorzy powierzyli instytucjom ponad 2.5 biliona dolarów, co stanowi żywy dowód na to, że SFO ma przyszłość. Czy usługi Family Office przyjmą się również w Polsce? Swój pogląd na tę sprawę wyraził Witold Obszyński, prezes Zarządu Forum TFI:

Na rynku finansowym powstało przekonanie, że na usługi Family Office jest jeszcze w Polsce za wcześnie. Uważa się, że konsumenci nie odczuwają jeszcze potrzeby korzystania z tak wysublimowanych rozwiązań związanych z zarządzaniem swoim majątkiem. Za najwyższy standard, na jaki jest obecnie popyt, uznaje się usługi typu private banking. My jesteśmy innego zdania. W naszym przekonaniu usługi Family Office są potrzebne wcale niemałej grupie odbiorców. Inwestycje połączone z doradztwem podatkowym i prawnym, międzypokoleniowy transfer majątku, a także szczególny, klubowy charakter obsługi spełniają oczekiwania tych, do których adresujemy ofertę. Z doświadczenia wiemy, że klienci, którzy już skorzystali z formuły Family Office, są zadowoleni z zaproponowanych rozwiązań i związują się z nami na lata

Oczekiwania klienta bankowości prywatnej

Zamożny klient nie zawsze jest świadom jak bezpiecznie pomnażać swój majątek i co zrobić, aby przekazać go bez problemów następnemu pokoleniu. Część klientów nastawiona jest na utrzymanie posiadanego majątku  (innymi słowy zabezpieczenie go przed inflacją), pozostała część liczy natomiast na pomnożenie kapitału  i godzi się na odważne inwestycje. Doradcy bankowi mają dość trudne zadanie: muszą nauczyć klienta myśleć o majątku w sposób całościowy.

Transfer międzypokoleniowy jest w Polsce usługą stosunkowo słabo znaną. W Polsce nie przekazuje się majątku z pokolenia na pokolenie tak często jak chociażby w  krajach wysoko rozwiniętych. Zupełnie niesłusznie!

Transfer międzypokoleniowy jest bezpieczną usługą, która zwalnia klientów z obowiązku przechodzenia przez procedury testamentowe oraz spadkowe determinujące konieczność opłacanie wysokich podatków. Optymalizacja podatkowa może objawiać się np. nisko- lub bezpodatkową sprzedażą akcji i udziałów w spółkach czy anonimowym reinwestowaniem w polskie lub zagraniczne aktywa.  Firmy i instytucje finansowe pomagają klientowi zaplanować i przejść przez wszystkie etapy ustanawiania praw majątkowych na dzieci lub dalszych krewnych.