Bezpieczne inwestowanie to hasło, które budzi niezmiennie od lat duże zainteresowanie. Obecnie istnieje wiele form różnego rodzaju inwestycji, które mają wysoki poziom bezpieczeństwa lub są całkowicie bezpieczne i nie niosą ze sobą żadnego ryzyka. Opcje te są również ogólnodostępne możliwe do przeprowadzenia przez każdego. W dalszej części tekstu przedstawiamy ciekawe pomysły na bezpieczne inwestowanie naszych pieniędzy, które przyniosą zysk i nie będą niosły ze sobą ryzyka inwestycyjnego.

Lokata bankowa i konto oszczędnościowe

Jeśli szukamy bezpiecznej inwestycji pieniędzy, doskonałym sposobem ze 100% gwarancją jest lokata bankowa lub rachunek oszczędnościowy. To dwa najpopularniejsze rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo środków do sumy 100 tysięcy euro lub równowartości w PLN. Obecnie banki bardzo chętnie oferują tego typu opcje. Pierwsza z nich jest opcją stałą, która polega na wpłaceniu pewnej sumy na dany okres i odebraniu jej np. po 6 ciu czy 24 miesiącach wraz z odsetkami.

Konto oszczędnościowe jest zazwyczaj oferowane jako główne konto w banku z wyższym oprocentowaniem lub jako dodatkowy podrachunek. W obu tych opcjach oprocentowanie wynosić będzie ok. 2% – 3%. Wybierając odpowiednio promocje czy oferty banków, nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem oferty bliższej wyższej sumy oprocentowania. Samo rozwiązanie w postaci konta oszczędnościowego i lokaty bankowej ma kilka plusów. Jest ono w pełni bezpieczne, gdyż środki gwarantuje BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W razie upadku banku, są one nam zwracane. Nie musimy również samodzielnie obsługiwać całego procesu inwestowania oraz z góry wiemy, ile procent zarobimy na takiej inwestycji. Przeważnie to jest dobra opcja dla osób o bardzo dużym budżecie lub osób, dla których głównie liczy się bezpieczeństwo. W ten sposób uchronimy nasze środki przed inflacją i nie będziemy ryzykowali ich utraty. Opcja rachunku oszczędnościowego jest najlepszą dla klientów, którzy chcą mieć elastyczny dostęp do środków i planują możliwość ich wcześniejszego wyciągnięcia.

Obligacje państwowe i prywatnych firm

Drugim bardzo bezpiecznym sposobem inwestowania środków są obligacje państwowe i prywatnych spółek. Obligacje państwowe działają na podobnej zasadzie do lokat, z tym że ich gwarantem jest państwo. Również wykupić możemy obligacje na konkretne sumy na zarówno kilka miesięcy, jak i kilkanaście lat w różnych konfiguracjach. W tej opcji wiemy, ile zarobimy na koniec i znamy warunki inwestycji. Pewną ciekawostką są obligacje spółek — prywatnych firm. Na rynku możemy wykupić obligacje największych firm w Polsce na takiej samej zasadzie co te państwowe. W tym wypadku gwarantem są poszczególne firmy. Wybierając jednak spółki państwowe, ryzyko jest minimalne. Plusem obligacji będzie duża gama różnych długości i podobnego oprocentowanie dla lokat bankowych. Jest to też doskonały sposób na zdywersyfikowanie inwestycji oraz bezpieczne przechowywanie kapitału.

Produkt strukturyzowany i ryzyko jedynie zyskiem

Dla osób, które chcą inwestować pieniądze bezpiecznie, ale zależy im również na nieco wyższych zyskach, idealnym rozwiązaniem są produkty strukturyzowane. Są to produkty finansowe oferowane przez banki. Są one również dostępne w różnych formach, o czym należy pamiętać. Część z nich działa na zasadzie pełnego bezpieczeństwa wpłaconego kapitału i ryzyku jedynie potencjalnymi zyskami. W najgorszej opcji zysk wyniesie 0% i otrzymamy jedynie zwrot środków, a w najlepszym zysk może wynieść nawet kilka — kilkanaście procent.

Fundusze strukturyzowane polegają na tym, iż większa część kapitału wpłaconego przez nas pracuje na bezpiecznej lokacie, a druga część — mniejsza jest inwestowana w indeksy giełdowe czy fundusze inwestycyjne przez maklerów banku. Jeśli wybierzemy opcję z gwarancją kapitału, będziemy mogli zaryzykować swoimi zyskami na rzecz większego zarobku. Produkty takie warto wybierać, jeśli zależy nam na bezpiecznym przechowaniu pieniędzy oraz dopuszczamy brak ich pomnożenia.

Złoto i wartościowe przedmioty

Jedną z bardzo trafnych i bezpiecznych inwestycji jest zakup przedmiotów wartościowych. Są one materialnie namacalne. Nie inwestujemy więc pieniędzy w coś, czego nie ma lub co może nagle zmienić swoją wartość np. poprzez spadek kursu. W tej opcji warto kupić złoto, czy srebro inwestycyjne w postaci specjalnych monet, czy sztabek. Wartość takich kruszców regularnie rośnie oraz utrzymuje się na stabilnym poziomie. Jeśli będziemy musieli odzyskać środki, złoto czy srebro łatwo jest też sprzedać. Jeśli

W razie upadku banku, są one nam zwracane. Nie musimy również samodzielnie obsługiwać całego procesu inwestowania oraz z góry wiemy, ile procent zarobimy na takiej inwestycji. Przeważnie to jest dobra opcja dla osób o bardzo dużym budżecie lub osób, dla których głównie liczy się bezpieczeństwo. W ten sposób uchronimy nasze środki przed inflacją i nie będziemy ryzykowali ich utraty. Opcja rachunku oszczędnościowego jest najlepszą dla klientów, którzy chcą mieć elastyczny dostęp do środków i planują możliwość ich wcześniejszego wyciągnięcia.

Obligacje państwowe i prywatnych firm

Drugim bardzo bezpiecznym sposobem inwestowania środków są obligacje państwowe i prywatnych spółek. Obligacje państwowe działają na podobnej zasadzie do lokat, z tym że ich gwarantem jest państwo. Również wykupić możemy obligacje na konkretne sumy na zarówno kilka miesięcy, jak i kilkanaście lat w różnych konfiguracjach. W tej opcji wiemy, ile zarobimy na koniec i znamy warunki inwestycji. Pewną ciekawostką są obligacje spółek — prywatnych firm. Na rynku możemy wykupić obligacje największych firm w Polsce na takiej samej zasadzie co te państwowe. W tym wypadku gwarantem są poszczególne firmy. Wybierając jednak spółki państwowe, ryzyko jest minimalne. Plusem obligacji będzie duża gama różnych długości i podobnego oprocentowanie dla lokat bankowych. Jest to też doskonały sposób na zdywersyfikowanie inwestycji oraz bezpieczne przechowywanie kapitału.

Produkt strukturyzowany i ryzyko jedynie zyskiem

Dla osób, które chcą inwestować pieniądze bezpiecznie, ale zależy im również na nieco wyższych zyskach, idealnym rozwiązaniem są produkty strukturyzowane. Są to produkty finansowe oferowane przez banki. Są one również dostępne w różnych formach, o czym należy pamiętać. Część z nich działa na zasadzie pełnego bezpieczeństwa wpłaconego kapitału i ryzyku jedynie potencjalnymi zyskami. W najgorszej opcji zysk wyniesie 0% i otrzymamy jedynie zwrot środków, a w najlepszym zysk może wynieść nawet kilka — kilkanaście procent. Fundusze strukturyzowane polegają na tym, iż większa część kapitału wpłaconego przez nas pracuje na bezpiecznej lokacie, a druga część — mniejsza jest inwestowana w indeksy giełdowe czy fundusze inwestycyjne przez maklerów banku. Jeśli wybierzemy opcję z gwarancją kapitału, będziemy mogli zaryzykować swoimi zyskami na rzecz większego zarobku. Produkty takie warto wybierać, jeśli zależy nam na bezpiecznym przechowaniu pieniędzy oraz dopuszczamy brak ich pomnożenia.

Złoto i wartościowe przedmioty


Jedną z bardzo trafnych i bezpiecznych inwestycji jest zakup przedmiotów wartościowych. Są one materialnie namacalne. Nie inwestujemy więc pieniędzy w coś, czego nie ma lub co może nagle zmienić swoją wartość np. poprzez spadek kursu. W tej opcji warto kupić złoto, czy srebro inwestycyjne w postaci specjalnych monet, czy sztabek. Wartość takich kruszców regularnie rośnie oraz utrzymuje się na stabilnym poziomie. Jeśli będziemy musieli odzyskać środki, złoto czy srebro łatwo jest też sprzedać. Jeśli chcemy zainwestować środki długoterminowo, możemy również zakupić dzieła sztuki czy antyki, które z pewnością nie będą obniżały swojej wartości. Rzeczy tego typu kupić możemy na aukcjach lub w specjalnych miejscach np. Desie. Jest to kolejna opcja na zdywersyfikowanie swojego portfela inwestycyjnego.

Nieruchomości

Niezmiennie od lat bardzo dobrym wyborem inwestycyjnym są również nieruchomości. Mogą być one w zasięgu osób, które mają przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych przeznaczonych na taki cel. Oprócz wysokiej ceny wejścia w inwestycje, zakup nieruchomości posiada wiele zalet. Z pewnością jest to zakup rzeczy materialnej. Mieszkania regularnie zyskują również na wartości i już to samo w sobie pozwala traktować je jako idealną inwestycję w przyszłość. Ceny rosną szczególnie szybko w dużych miastach czy atrakcyjnych lokalizacjach. Zakup mieszkań może być również inwestycją typowo pod wynajem. W takiej opcji suma zakupu mieszkania zwrócić może się już po 15-20 latach co jest niezwykle korzystne.

Ciekawym rozwiązaniem może być też wzięcie mieszkania na kredyt. Przeciętnie suma miesięcznego zwrotu z wynajmu to od 1, 5 do nawet 2 krotności raty kredytu. Oznacza to, że biorąc kredyt, będziemy na nim de facto zarabiali. W najgorszej opcji po kilkunastu latach samo zwracania się inwestycji będziemy mieli darmowe mieszkanie, które będzie zyskiem z całej operacji. Inwestycja w nieruchomość może mieć też charakter sprzedaży. Bardzo często po kilku latach, ceny mieszkań w konkretnym rejonie np. szybko rozwijającym się znacznie wzrastają. Warto więc zastanowić się nad zakupem mieszkania w okolicy nowego osiedla czy nowej inwestycji miejskiej.