Dywersyfikacja inwestycji to jedno z trudniejszych na pierwszy rzut oka pojęć, ale wartych poznania. Dzięki podzieleniu środków na inwestycje — zarówno jako osoby prywatne czy przedsiębiorcy możemy obniżyć ryzyko utraty wszystkich pieniędzy oraz zwiększyć bezpieczeństwo i długość działania na rynku w razie potknięcia. Wiele osób nie zna lub z braku wiedzy nie stosuje dywersyfikacji, często inwestując wszystkie swoje środki w jedną inwestycję. W tym mieście odpowiadamy zatem na pytanie, czym jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, kto może korzystać z dywersyfikacji oraz dlaczego warto ją propagować.

Dywersyfikacja — Czym ona jest?

Dywersyfikacja inwestycji to inaczej podzielenie jej na kilka niezależnych części i zainwestowanie środków w kilka produktów inwestycyjnych a nie jeden. Ma ona na celu zapobiegać całkowitej utracie kapitału w razie nieodpowiedniej inwestycji i dać możliwość odrobienia strat i pozostania na rynku w razie niepowodzenia inwestycji. Dywersyfikować możemy większość biznesów czy inwestycji.

Im większe ryzyko inwestycyjne i z im bardziej ryzykownych opcji korzystamy, tym bardziej uzasadnione wykorzystanie owej dywersyfikacji. Najlepszym przykładem tego mechanizmu jest przeznaczenie pieniędzy, za które mamy zamiar kupić obraz na dwie lub trzy różne inwestycje. Możemy w takiej opcji kupić inny obraz, złoto oraz wpłacić pieniądze na lokatę.

W razie niepowodzenia inwestycji pozostanie nam 66% budżetu inwestycyjnego, z którego będziemy mogli korzystać w dalszym ciągu. Dywersyfikować możemy wiele inwestycji. Mogą być to inwestycje w indeksy giełdowe i forex, zakup wartościowych przedmiotów czy szeroko pojęty biznes. Z dywersyfikacji korzystają wszystkie największe globalne marki, które opierają się np. na kilku działalnościach czy profilach inwestycyjnych

Dywersyfikacja inwestycji to jedno z trudniejszych na pierwszy rzut oka pojęć, ale wartych poznania. Dzięki podzieleniu środków na inwestycje — zarówno jako osoby prywatne czy przedsiębiorcy możemy obniżyć ryzyko utraty wszystkich pieniędzy oraz zwiększyć bezpieczeństwo i długość działania na rynku w razie potknięcia. Wiele osób nie zna lub z braku wiedzy nie stosuje dywersyfikacji, często inwestując wszystkie swoje środki w jedną inwestycję. W tym mieście odpowiadamy zatem na pytanie, czym jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, kto może korzystać z dywersyfikacji oraz dlaczego warto ją propagować.

Dlaczego warto zdywersyfikować swoje inwestycje?

Dywersyfikacja inwestycji to bardzo korzystny mechanizm, który ma wiele plusów. Pierwszym z nich jest zapobieganie całkowitemu bankructwu. Nawet w przypadku niepowodzenia inwestycji nadal będziemy mogli zostać na rynku oraz działać i zarabiać pieniądze. Jest to ważne, gdyż nie tracimy wszystkich swoich funduszy, a jedynie ich część.

Korzystanie z dywersyfikacji jest też niezmiernie proste i polega jedynie na podjęciu decyzji. Nie musimy odczuwać zatem negatywnych efektów takiego działania jak np. skomplikowane procedury itp. Kolejnym plusem dywersyfikacji jest fakt, że przynosi ona większe zyski niż straty. W przypadku podziału inwestycji będziemy mogli zarobić mniej, gdyż jedna z opcji przeważnie okaże się mniej dochodowa. W razie jednak niepowodzenia jednej z nich nie zostaniemy z niczym.

Płynne ustalanie ryzyka

Dywersyfikacja pozwala również płynnie ustalać poziom ryzyka, jaki chcemy podjąć. Jest to bardzo ważny czynnik tego procesu. Jeśli mamy do zainwestowania środki możemy samemu ustalić na ile części je podzielić i na ile inwestycji przeznaczyć. Im większa ilość inwestycji, tym niższe ryzyko utraty całego kapitału, ale i również niższe potencjalne zyski. Dzieląc na wiele części środki inwestycyjne przeważnie zarobimy mniej, choć w niektórych przypadkach podział taki nie musi oznaczać znaczących strat. To, jak przeprowadzimy dywersyfikację, zależy jedynie od nas i od naszej decyzji.

Jak możemy dywersyfikować sam biznes?


Choć dywersyfikacja przeważnie nazywana jest prostym podziałem środków na kilka różnych inwestycji, można używać jej również prowadząc jeden biznes – zwiększając poziom jego bezpieczeństwa. W tej opcji możemy dywersyfikować źródła dostawy, kierować produkt do kilku grup odbiorców czy uniezależniać się od jednego sposobu działania. Gdy z różnych względów przeznaczyliśmy środki na jeden biznes, możemy również rozłożyć ryzyko związane z jego prowadzeniem. Wykonując kilka prostych czynności, nie będziemy zależni od jednej sytuacji, która może wystąpić i w razie problemów będziemy mogli działać dalej. W takie sytuacji możemy zmienić działanie firmy poprzez powyższe przykłady, aby być przygotowanym na niespodziewane utraty klientów z danej grupy, dostawców czy np. zmiany w prawie, które nagle zakazują danego sposobu działania.

Minusy dywersyfikacji

Choć dywersyfikacja inwestycji ma wiele plusów, posiada również pewne minusy oraz ograniczenia. Pierwszym z nich jest fakt, że z dywersyfikacji czasami nie będziemy mogli skorzystać. Może być to spowodowane charakterem danej inwestycji czy naszym małym — niepodzielnym budżetem. Choć są to rzadkie przypadki, mogą się zdarzać.

Kolejnym minusem może być konieczność włożenia nieco większego nakładu pracy w dwie inwestycje niż w jedną. Jeśli inwestycje mają charakter biznesowy np. wynajem mieszkań czy prowadzenie sklepów, podwójny nakład pracy może nie być tak komfortowy, jak nadzorowanie jednej inwestycji.