Każdy szanujący się pracodawca powinien dbać o swojego pracownika i dostarczać mu efektywne i atrakcyjne narzędzi socjalne. Najpowszechniejszymi składnikami pracowniczego pakietu socjalnego są: ubezpieczenie na życie, fundusz emerytalny, pakiet medyczny, karty sportowe i żywieniowe. Najwyżej cenionymi elementami pakietu są rzecz jasna ubezpieczenia i fundusze emerytalne. W niniejszym artykule przyjrzymy się mechanizmom działania ubezpieczeń grupowych.

Korzyści z ubezpieczeń grupowych

Istotną zaletą ubezpieczeń grupowych jest cena (ubezpieczalnie ponoszą niższe koszty dotarcia do klienta i koszty administracyjne, co odbija się na wysokości polisy). Składki mogą być opłacane przez pracodawcę bądź potrącane z pensji pracownika, a ich wysokość oscyluje w granicach 40-70 złotych miesięcznie. Suma ubezpieczenia wynosi zatem ok. 70 000 złotych. Jeszcze do niedawna głównym wymogiem zgłoszenia do ubezpieczenia było zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Obecnie można już zgłaszać pracowników zatrudnionych na tzw. „umowach śmieciowych”.

Ubezpieczenia grupowe zapewniają pracownikowi i jego rodzinie pełną ochronę na wypadek śmierci, nieszczęśliwego wypadku i trwałej niezdolności do pracy. Z przyczyn oczywistych ubezpieczenia są częściej stosowane dla pracowników fizycznych niźli umysłowych. Jednorazowe świadczenie otrzymuje się również w przypadku zgonu członka rodziny bądź narodzin dziecka.

Podział ubezpieczeń grupowych

Ubezpieczenia grupowe dzielą się zasadniczo na trzy rodzaje: NNW, zdrowotne oraz na życie.

NNW zabezpiecza straty na zdrowiu powstałe w miejscu pracy oraz w drodze do pracy, a także chroni rodzinę pracownika na wypadek śmierci.

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia zwrot kosztów leczenia w wybranej placówce medycznej. Ten typ ubezpieczenia stanowi odpowiedź na źle zorganizowaną publiczną służbę zdrowia i jest bez wątpienia jednym z większych atutów w rękach pracodawcy.

Ubezpieczenia na życie dzielą się na: grupowe ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe potrącane z pensji pracowników oraz Pracowniczy Program Emerytalny wliczany w koszta uzyskaniu przychodu przez pracodawcę. Uruchomienie programu ubezpieczenia grupowego w firmie może być traktowane w kategoriach narzędzia marketingowego. Pracodawca buduje bowiem swój pozytywny wizerunek i pokazuje, że naprawdę zależy mu na dobru pracowników.