Planowanie finansowe to proces, a każdy proces wymaga obrania sprawdzonej strategii. Aby skutecznie zarządzać domowym budżetem należy stosować się do trzech złotych reguł inwestowania:

  • żyć zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi; nie wydawać więcej niż zarabiamy.
  • nie gromadzić pieniędzy w skarbonce. Sprawić, aby same na siebie pracowały.
  • być przygotowanym na nieoczekiwane wydatki.

Planowanie finansów osobistych rozpoczyna się od rozpoznania struktury majątku i struktury wydatków. Opis majątku i analiza miesięcznych przepływów finansowych pozwalają zoptymalizować strukturę wydatków i zmniejszyć podatki.

Do dochodów gospodarstwa domowego zaliczyć należy: wynagrodzenie za pracę, dochody dodatkowe (np. z tytułu wynajmu nieruchomości) oraz świadczenia emerytalno-rentowe. Budżet domowy jest również nieregularnie zasilany przez pieniądze pochodzące z premii okolicznościowych, spadku lub darowizn bądź wygranych. Do stałych domowych wydatków należą: wydatki na żywność, utrzymanie mieszkania, rachunki, koszty dojazdu. Trudno dokonać jednoznacznej klasyfikacji rozchodów, dlatego też do powyższej listy dodajemy zakładkę „inne”. Po zestawieniu przychodów i rozchodów możemy sporządzić bilans finansowy, który pokaże nam, jak dysponujemy domowym budżetem. W wypadku kiedy suma przychodów i wydatków jest taka sama warto poszukać oszczędności – sposobów jest mnóstwo! Maksymalizacja dochodów i zmiana w sposobie płacenia podatków to bardziej pracochłonne rozwiązania. Na początek poszukajmy oszczędności w rachunkach bieżących – może zmiana operatora sieci komórkowej lub dostawcy Internetu?

Jeżeli dochody przewyższają wydatki, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć pomnażać swój kapitał.

Planowanie czy działanie?

Po stworzeniu planu finansowego warto zastanowić się nad własnymi priorytetami i możliwymi przepływami finansowymi. Świadome pomnażanie kapitału  nie jest możliwe bez dokonania rzetelnej rewizji aktualnej sytuacji finansowej i identyfikacji dodatkowych źródeł dochodów. Kolejnym krokiem jest wybór bezpiecznego sposobu inwestowania pieniędzy, np. lokaty długoterminowej.