Dlaczego oprocentowanie kredytów jest wyższe niż oprocentowanie lokat? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Banki, aby zarobić na ‘handlu pieniędzmi’ muszą taniej kupować niż sprzedawać. Żaden bank czy instytucja finansowa nie mogą oferować wyższego oprocentowania lokat niż wynosi koszt pozyskania kapitału na rynku. Zawyżone oprocentowanie lokat świadczy o kiepskiej kondycji finansowej banku i groźbie bankructwa.

 Jeżeli trzymamy pieniądze w banku na lokacie, oprocentowanie sprawia, że nie tracą one na wartości z powodu inflacji (o ile inflacja nie przewyższa oprocentowania lokat), a my możemy trochę zarobić – innymi słowy ulokować je na wyższy procent niż wynosi stopa inflacji.

Skoro znamy już politykę handlową banków, spróbujmy wyjaśnić

w jaki sposób dochodzi do kumulacji zysków?

Banki pożyczają zdeponowane w nich pieniądze jedynie wiarygodnym kredytobiorcom, posiadającym zdolność kredytową, Kontrola ryzyka kredytowego stanowi podstawę do udzielenia kredytu gotówkowego. W przypadku przedsiębiorstw na warsztat idą: stan finansów oraz perspektywy projektowe. Analizy kredytowe dla klientów indywidualnych są rzecz jasna mniej drobiazgowe i skupiają się na prześledzeniu historii kredytowej. Firmy – za pieniądze pożyczone od banków (od klientów banku) – kupują maszyny, przejmują nowe rynki i unowocześniają zaplecze. To nie klienci bankowi wzbogacą się na inwestycjach, tylko właściciele firm. Pożyczkodawcy dostaną jedynie określony procent zysków.

Z inwestowanie sprawa wygląda zupełnie inaczej. Inwestując pieniądze w fundusze bądź bezpośrednio w papiery wartościowe stajemy się udziałowcami wzrostu tych przedsiębiorstw, a jednocześnie całej krajowej gospodarki. Inwestowanie niesie za sobą ryzyko utraty części kapitału, co stanowi dla potencjalnych inwestorów dość poważną barierę. Warto jednak pamiętać, że w przypadku samodzielnego inwestowania nie jesteśmy ograniczeni żadnymi limitami zysków. Decydując się na założenie lokaty, musimy być świadomi, że zarobimy zaledwie nikłą część właściwego zysku.

Oszczędzanie to zaledwie ochrona realnej wartości pieniądza. Inwestowanie pozwala natomiast na osiągnięcie możliwie wysokiego zysku w ramach obranej strategii maksymalnego poziomu ryzyka.