W ciągu kilku ostatnich lat liczba dostępnych na rynku produktów finansowych o charakterze inwestycyjnym konstruowanych w oparciu o różnorodne formy prawne i cechujących się zróżnicowanym stopniem skomplikowania uległa niepokojącemu zwiększeniu. Jako, że produkty finansowe i ubezpieczeniowe oferowane są w dużej mierze odbiorcom nieprofesjonalnym, instytucje finansowe często zaniżają standardy świadczonych usług i dość nieszczęśliwie konstruują ich modele. O problemie nieuczciwych praktyk sprzedażowych i ubezpieczeniowych stosowanych przez banki i ubezpieczycieli, mówi dosadniej list otwarty Komisji Nadzoru Finansowego.

Co wyróżnia Brokera ubezpieczeniowego na tle innych osób wykonujących czynności ubezpieczeniowe?


Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta lub brokera ubezpieczeniowego) za odpowiednim wynagrodzeniem ogółu czynności związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Brokerem ubezpieczeniowym może zostać każda osoba posiadające zezwolenie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru i zarejestrowana w spisie brokerów ubezpieczeniowych (rejestr) udostępniony jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego). Nie jest to jednak prosta sprawa. Pierwszym warunkiem, który musi spełnić potencjalny kandydat na brokera jest zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Aby w ogóle przystąpić do egzaminu, należy mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń, które zostało zdobyte w ciągu pięciu lat poprzedzających czynność złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności.

Spełnienie tych dwóch warunków jednocześnie nie jest sprawą prostą. Jedynie osoby zdeterminowane i świadome swoich działań, mogą ubiegać się o uzyskanie dostępu do ekskluzywnego brokerskiego klanu.

Czym zajmuje się broker?

Do głównych kompetencji brokera należy: zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, administrowanie polisami ubezpieczeniowymi, uczestniczenie w procesie likwidacji szkody, identyfikowanie ryzyka i efektywne zarządzanie ryzykiem, wykonywanie czynności przedwstępnych do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jak odróżnić brokera od „podszywacza”?

Dla większości Klientów odróżnienie kwalifikowanego brokera ubezpieczeniowego z licencją od osoby, która za takiego się podaje, jest dość sporą trudnością. Osoby zajmujące się fachem ubezpieczeniowym łapią Klienta na „brokera” pokazując mu ofertę kilku towarzystw ubezpieczeniowych, co nie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

Samo pojęcie Broker ubezpieczeniowy jest definiowane i zastrzeżone prawnie. Szczegółowe regulacje znajdziemy w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Dla porównania zawód doradcy finansowego nie jest regulowany ustawowo, stąd trudności w wyjaśnieniu czym taka osoba ogóle się zajmuje. Za podszywanie się za brokera ubezpieczeniowego można otrzymać karę grzywny i karę pozbawienia wolności do lat 3.