Przychody ze sprzedaży kawy z 3 automatów. Analiza własna