Marzeniem każdego rodzica jest zapewnienie dziecku stabilizacji w czasie dorastania, a także zadbanie o jego bezpieczną przyszłość. Jak powszechnie wiadomo w obecnych czasach nie jest to łatwe zadanie. Kryzys na świecie i niestabilny rynek pracy sprawiają, że przyszłość dzieci jest niepewna. Odpowiedzialni rodzice, już przed pojawieniem się pociech na świecie, powinni rozważyć najlepszy wariant ubezpieczenia, który w najwyższej mierze zabezpieczy przyszłość dzieci.

Podstawowym rodzajem ubezpieczenia jest obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od chwili zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Rodzic korzystający z ubezpieczenia może zgłosić do NFZ- u swoje dziecko, które będzie objęte takim ubezpieczeniem do momentu ukończenia 18- tego roku życia lub, w przypadku dalszego kształcenia się, do ukończenia 26- tego roku życia.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie musi być jedyną formą zabezpieczenia swojej rodziny na wypadek choroby. Na rynku ubezpieczeń pojawiły się prywatne nieobowiązkowe ubezpieczenia medyczne, które obejmują opieką nie tylko samego ubezpieczonego, ale także jego rodzinę. Takie świadczenie pozwala na korzystanie z lekarskich wizyt domowych, co w przypadku małych dzieci bywa niezwykle ważne, a także z konsultacji lekarzy specjalistów oraz badań diagnostyczno – laboratoryjnych. Większość tego typu ubezpieczeń umożliwia korzystanie z dodatkowej pomocy lekarskiej na terenie całego kraju.

Zabezpieczenie przyszłości dzieci zapewni rodzicom ubezpieczenie na życie. Tego typu polisa jest produktem zindywidualizowanym i w zależności od wybranego wariantu może stanowić zabezpieczenie dla bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego lub pozwoli na wypłacenie środków na przyszłość dla dzieci. Klauzule ubezpieczeniowe, czyli zastrzeżenia zawarte w polisie, które mogą zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej, są ściśle określone podczas zawierania umowy i to ubezpieczający w dużej mierze decyduje jak dane ubezpieczenie ma wyglądać i jakie świadczenia obejmować. Warunkami wypłacenia środków finansowych określonymi w polisie mogą być śmierć ubezpieczonego, osiągnięcie pełnoletności przez dziecko, ale także upłynięcie terminu określonego w umowie.

Ubezpieczenie może także obejmować wypłacenie świadczenia beneficjentom (czyli osobom uposażonym), w tym przypadku dzieciom,  na wypadek całkowitego inwalidztwa i niezdolności do pracy. Zabezpieczy to nasze pociechy przed pozostaniem bez środków do życia w przypadku tego typu tragedii. Podobnie wygląda to w zapisie dotyczącym ciężkiej choroby rodzica, takiej jak nowotwór czy udar, a także na wypadek operacji lub rehabilitacji, które wiążą się nierzadko z dużym nakładem finansowym. Ubezpieczenia na życie należą do jednej z trzech podstawowych grup: ubezpieczenie ochronne, oszczędnościowe oraz mieszane. Ochronne dotyczy wypłaty świadczenia na wypadek śmierci, które może być poszerzone o wyżej wymienione warunki. Ubezpieczenie oszczędnościowe, pozwalające na gromadzenie środków finansowych, które będą dodatkową formą zabezpieczenia na emeryturze, pozwoli także odciążyć dzieci z obowiązku finansowej opieki nad rodzicami na późniejszym etapie ich życia. Ubezpieczenia mieszane obejmują oba powyższe świadczenia.

Istnieje wiele form zabezpieczenia finansowej przyszłości swoim dzieciom. Odpowiedzialni i rozsądni rodzice powinni jak najszybciej zdecydować się na ubezpieczenie samych siebie. Nic nie stanowi lepszego oparcia dla dzieci niż ich rodzice, jednak należy pamiętać o tym, że rodziców może kiedyś zabraknąć.