Aby móc określić się mianem dobrego super Managera i osiągać najwyższe rezultaty, musimy odznaczać się konkretnymi umiejętnościami i postawami, które chcę opisać szerzej. W oparciu o analizę literatury możemy stworzyć model kompetencji managerskich, na który składają się kompetencje społeczne, osobiste, poznawcze i organizacyjne:

Kompetencje społeczne:

 • Współdziałanie – nawiązywanie pracy w grupie prowadzące do realizacji wspólnych celów przy jednoczesnym uwzględnieniu celów innych osób oraz uporządkowanie zachowań, które umożliwiają osiągnięcie i jednych, i drugich.
 • Komunikatywność – zapewnienie pełnej i rzetelnej wymiany informacji między członkami zespołu w sposób precyzyjny i jasny. Przez komunikatywność rozumiemy także świadome angażowanie się w wypowiedzi innych, pamiętając o zrozumieniu ich potrzeb.
 • Wywieranie wpływu – przekonywanie członków grupy do własnego stanowiska i nakłanianie do obrania właściwego kierunku działania przez procedowanie negocjacyjne.

Kompetencje osobiste:

 • Adaptacja do zmiany – umiejętność łatwego i szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków sytuacji. To także elastyczność i zdolność do wykonywania określonych zadań w każdych warunkach.
 • Koncentracja na zadaniu – skupianie uwagi wyłącznie na działaniach niezbędnych dla osiągnięcia zakładanych w pierwotnym planie rezultatów.
 • Radzenie sobie ze stresem – utrzymanie pełnej wydajności pracy w sytuacjach stresogennych, którym towarzyszy obciążenie/ napięcie emocjonalne.

Kompetencje poznawcze:

 • Myślenie analityczne – precyzyjne analizowanie sytuacji i jej części składowych. Umiejętność rozumienia złożonych sytuacji i relacji, a także faktycznych powiązań między nimi. Dostrzeganie nieprawidłowości w działaniu firmy bądź pracy podwładnych, i dzielenie się z nimi własnymi przemyśleniami odnośnie do stylu i efektywności pracy.
 • Myślenie koncepcyjne – tworzenie ogólnych koncepcji i strategii działań z nieznanych dotychczas elementów.
 • Innowacyjność – skłonność do poszukiwania i akceptowanie nowych metod realizacji zadań. Przyjmowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań, a także przewidywanie skutków podjętych działań. Przez innowacyjność rozumiemy także tworzenie planów alternatywnych i umiejętność radzenia sobie z trudnościami.

Kompetencje organizacyjne:

 • Planowanie – ustalanie harmonogramu działań przy jednoczesnym uwzględnieniu etapów i środków niezbędnych do realizacji działań. Określanie celów operacyjnych i zadań oraz sposobów ich realizacji.
 • Organizowanie – realizowanie działań w zgodzie z obranym planem. Umiejętność zapewniania i wykorzystania zasobów oraz koordynacji pracy podwładnych w podległym obszarze.
 • Kontrolowanie – weryfikowanie zgodności działań z obranym planem. Kontrola to proces, który zmierza do zapewnienia, aby działania podejmowane przez grupę były zgodne z planowanymi.

Z pomocą przychodzi nam o to piękny wykres kompetencji managerskich

Cokolwiek byśmy jeszcze dorzucili do gara kompetencyjnego należy pamiętać jedną bardzo ważną rzecz: kompetencje są z natury mierzalne i podlegają zmianom, dlatego można nimi efektywnie zarządzać (doskonalić).

Jeżeli podupadłeś na duchu bo kolega z ławki powiedział Tobie, że kiepski z Ciebie manager, ponieważ zazwyczaj spóźniasz się z oddaniem pracy domowej (np. nie potrafisz skutecznie zarządzać sobą w czasie) to nie ma co się nad sobą rozczulać, tylko wziąć się do roboty.

Najpierw odkryj jakie masz słabe strony, a w czym jesteś naprawdę dobry. W wypełnieniu tego zadania pomogą nam testy osobowe – ważne, żeby były obiektywne. Polecam bezpłatne testy firmy jobfiter dostępne tutaj: http://www.jobfitter.pl/tests

Diagnoza kompetencji managerskich

Przejście przez testy Jobfitter to nie lada gratka – ich wypełnienie zajmuje łącznie 2 godziny, ale uważam, że naprawdę warto! O to przykład opracowany na podstawie moich wyników:

W moim przypadku najwyższą ocenę w diagnozie dwunastu umiejętności menedżerskich otrzymałem za komunikatywność  – najczęściej określana jako zdolność do jasnego i wyraźnego przekazywania informacji, która stanowi fundament efektywnej pracy i pozwala na tworzenie spójnej strategii komunikacyjnej w firmie.

Co wcale mnie nie zaskoczyło – już jakiś czas temu (w 08.2011r.) skusiłem się na wykonanie płatnego testu osobowego firmy RightPath. W zamian otrzymałem dokładny feedback – Komunikator jak byk i pomimo tego, że minęło już sporo czasu to wciąż nie mogę pozbyć się tej łatki.

To pokazuje, że posiadamy pewne predyspozycje, które są w nas głęboko zakorzenione. Zapewne otaczając się wartościowymi ludźmi szybciej rozwiniemy pożądane umiejętności, a  próba nabycia nowych (tych, których nie wyssaliśmy z mlekiem matki) to ciężka, długoterminowa praca nad sobą.

Po co nam taka wiedza? Dzięki niej dobierzesz odpowiednich ludzi do projektu np. analitycy do tworzenia wykresów, komunikator do prezentowania, kierownik do utrzymania terminowości powierzonych zadań. Więcej o budowaniu zespołu w artykule „Jak zbudować zgrany zespół?”

Kompetencyjne Case Study

Wg RightPath – Komunikator: lubi nowych ludzi, nowe sytuacje i nowe środowiska. Używa zdolności komunikacyjnych, by budować relacje i współpracować ze stale rosnącym kręgiem kontaktów. Komunikator lubi używać swych umiejętności werbalnych i dowcipu, by przyciągać innych do siebie oraz być przekonywującym.

 • Typowe Silne Strony:
  Jak wskazuje nazwa profilu, Komunikator ma silnie rozwinięte zdolności komunikacyjne. Jest towarzyski, angażujący się, żywy, optymistyczny, przekonywujący; lubi zabawę, jest entuzjastyczny i inspirujący.
 • Typowe Słabe Strony:
  Może mieć tendencję do mówienia zbyt wiele, bycia niezorganizowanym, impulsywnym, zbyt emocjonalnym, także do zbytniego optymizmu i przesady. Czasami Komunikator podejmuje się zbyt wielu zobowiązań, po czym traci zainteresowanie i zaczyna nowy projekt.

Zadanie dla Ciebie. W Twoim zespole pracują analityk, organizator, kierownik, komunikator. W jaki sposób wykorzystasz ich umiejętności?

Celem powinno być dostosowanie Twojej pracy jak tylko to możliwe do Twoich silnych stron, oraz zminimalizowanie kontaktu z obszarami, w których mogą ujawnić się Twoje słabe strony.

Zgodnie z filozofią dobre – wzmacniaj, szkodliwe eliminuj, a słabe udoskonalaj, ułóż swój własny plan rozwoju osobistego. Pamiętaj: każdy plan jest lepszy niż jego brak. Jak to mawiał Konfucjusz:

żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.

Dodatkowo, wszyscy powinniśmy posiadać program rozwoju własnej osobowości. Dla przykładu, osoba niecierpliwa i z natury kiepski słuchacz, może polepszyć relacje z innymi przez skoncentrowany wysiłek nakierowany na to, by stać się aktywnym słuchaczem.