Tabela 2. Wpływ ceny na zysk – obniżona cena o 10%