Tabela 3. Wpływ ceny na zysk – obniżona ilość sprzedaży 10%